حمایت از کشاورزان

تجارت تره بار ایران به منظور حذف واسطه و در نتیجه قیمت فروش بالاتر  و سهولت در امر فروش بار همواره در تلاش و مساعدت است .که در این امر قطعا کشاورزان عزیز به حق واقعی خود برسند .

کلمات کلیدی : راهنما